Tư thế Đứng Trên Cằm

Tư thế Đứng Trên Cằm . Thoạt nhìn ngỡ là dễ , nhưng sau khi đuọc các thầy chỉ dẫn mình mới biết tập đúng tư thế này không đơn giản . Tay phải mạnh thì mới nhấc người lên đuọc . Người trẻ có thể nhấc 2 chân , mình tuổi già sức yếu chỉ nhấc 1 chân mà đã thấy hụt hơi . Cám ơn thầy Sahass Adhikari đã giúp mình thực hiện tư thế này . Thank Sahass for helping me do this pose !

You may also like...

2 Responses

  1. Xung Ho says:

    Gia nhập vào phái đoàn chân dài…Camha khg dám ho he…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *