(Toàn chỉ đạo miệng không à)

(Toàn chỉ đạo miệng không à)
– Việc phản ứng của Bộ KHĐT tôi cho là không đúng. Vì chúng tôi mới chỉ nói đến chuyện thủ tục sai chứ chưa nói đến vấn đề trách nhiệm về thất thoát lãng phí. Ví dụ, họ phản ứng là 18 dự án KTNN kết luận không đúng mà họ bố trí vốn theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thì KTNN đã yêu cầu, nếu theo chỉ đạo thì văn bản nào, công văn nào, thông báo làm việc nào… nhưng họ không có. Như vậy, rõ ràng họ làm việc không đúng còn gì nữa.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *