Nghiêm cấm và khai trừ tất cả thành viên #Pivnteam #Vnateam tham gia các mạng lưới MLM Binary (đa cấp nhị phân

Nghiêm cấm và khai trừ tất cả thành viên #Pivnteam #Vnateam tham gia các mạng lưới MLM Binary (đa cấp nhị phân, hình tháp) như Futurenet, Buyezee…
Block tất cả thành viên, bạn bè người quen nếu tham gia các hệ thống dạng này.
P/s: nếu bạn bị lôi kéo và tham gia thì bạn tự chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình.
See Translation

You may also like...

2 Responses

  1. Hoàng Đức says:

    Rõ rõ

    • Nguyễn Văn Tú says:

      Ah hoàng đức ơi em đăng ký PIVN rùi, Ah xác nhận em vào nhóm đi ạ, để em nộp bài 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *