JACK MA nói rằng: ” Trong bán hàng

JACK MA nói rằng: ” Trong bán hàng, người đầu tiên tin tưởng bạn chính là những người xa lạ. Bạn bè sẽ là những người dè chừng bạn, thậm chí sẽ xa cách bạn… ”
▶⏩ Nhưng bán hàng ko đơn giản là bán đi sản phẩm và thu tiền về.
BÁN HÀNG chính là trao GIÁ TRỊ cho người khác Giá trị ở đây là chất lượng, công dụng tuyệt vời của sản phẩm mang đến cho họ, khi họ hiểu được, dùng và cảm nhận được về sản phẩm họ sẽ tự giới thiệu cho nhiều người dùng, …
60% doanh thu đến từ việc khách giới thiệu nhau.
Vì thế bạn cứ không ngừng trao đi giá trị mỗi ngày, bạn sẽ nhận được những gì tương xứng..
Người bán hàng có tâm họ không quan tâm tới lợi nhuận cao hay thấp, mà chính là sự tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của khách hàng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *