Con cóc

Con cóc, cóc con ngồi dưới đáy giếng, nói chuyện trên trời !!!
THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẤT LOẠN…là gì ?
“Thượng bất chính. hạ tất loạn” là lời cảnh tỉnh về một chân lý tuyệt đối cho những người có trọng trách trong xã hội. Câu thành ngữ có thể hiểu: “Thượng là trên, hạ là dưới, bất chính là không ngay thẳng, tất là phải có, loạn là lộn xộn – Ở trên mà không ngay thẳng thì ở dưới không thể nghiêm chỉnh được”. Một câu đơn giản nhưng chứa đựng cả một hệ thống giá trị đạo đức của tầng lớp lãnh đạo nhà nước và xã hội.
Vai trò của mỗi cá nhân gắn liền với hành động sống của người đó, một người dân bình thường cũng như một người thợ, một thương gia, một chính trị gia, một nhà tu hành v.v… đều phải sống trung thực theo vai trò của mình. Vai trò càng lớn thì trách nhiệm và giá trị càng cao vì sức ảnh hưởng của mình lên những người phụ thuộc, cho nên càng phải thận trọng trong cách hành xử và phong cách sống. Một khi ai đó lạm dụng quyền lực để mưu cầu những lợi ích cá nhân, gia đình, hành động không trong sáng, mục đích nhỏ nhen, vị kỷ thì người đó đã đánh mất giá trị chân chính mà mình đang sống, dù có che đậy, ngụy biện, thủ đoạn tinh vi đến mức nào thì sớm hay muộn người dân cũng sẽ nhận biết.
Về lý thuyết mọi cái đều đúng và có chuẩn mực nhưng thực trạng xã hội diễn ra không như lý thuyết, bởi tại lòng tham của con người là vô đáy, tàn độc và nhiều mưu mô xảo quyệt, nhất là những người làm chính trị. Có những câu khác gần nghĩa như “ Đàng trên ăn ở không kỷ càng, đàng dưới lập đàn mây mưa”……hoặc câu “ Nhà dột từ nóc dột xuống”… Nếu ở một quốc gia nào đó mà “ thượng bất chính” thì cả hệ thống chính trị đều tham nhũng, giới quyền lực thao túng hết mọi lợi ích xã hội, pháp luật chỉ còn là thứ luật rừng. Pháp luật trong giai đoạn xã hội nầy không bao giờ “ chí công, vô tư ” được, bởi lẽ nó bị vận dụng tuỳ tiện và bị chi phối bởi quyền lực cá nhân theo hướng có lợi cho kẻ có quyền, có tiền. Thành ngữ có câu “ Chân lý thuộc về kẻ mạnh, công lý là của kẻ mạnh”, đúng vậy, pháp luật là công cụ của kẻ thống trị nhằm duy trì trật tự xã hội và nhằm một mục đích tối thượng nữa là duy trì quyền lực, ngoài ra trong giai đoạn xã hội hiện nay kẻ có quyền lực, các chính trị gia còn sử dụng pháp luật như một mũi tên độc, như nanh vuốt để “bắn hạ” hay “cắn xé” đối thủ, tranh giành chức quyền. Một số chính trị gia các nước, sau khi nắm quyền lực đã sử dụng chiêu bài “ đánh tham nhũng”, đây là chiêu bài bắn một mũi tên trúng hai đích. Đích thứ nhất là an dân, xoa dịu lòng dân về việc chống tham nhũng; đích thứ hai quan trọng hơn, là mượn cớ chống tham nhũng để tiêu diệt đối thủ, củng cố quyền lực cá nhân và phe cánh. Bởi vì tham nhũng là căn bệnh gần như tất yếu của quyền lực trong mọi thời đại và mọi xã hội, quyền càng cao thì tham nhũng càng lớn, cho nên một chính khách đối trọng nào đó trong hệ thống cai trị yếu hơn và bị nhắm là mục tiêu “ đánh tham nhũng” thì gần như chắc chắn “ đánh trúng” và tên tham nhũng đó sẽ bị vạch mặt, trừng trị.
Trong xã hội mà người trên không chính trực, làm bậy thì kỷ cương mất nghiêm, người dưới sẽ khinh nhờn “Bởi trên ở chẳng chính ngôi- cho nên kẻ dưới chúng tôi hỗn hào” (ca dao). Dân tình ở trong cái xã hội đảo lộn ký cương đó có ngày sẽ “Tức nước vỡ bờ”…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *