Có một nghịch lý đó là: những người không hiểu gì về BHNT thì hay tỏ ra như mình rất hiểu bằng cách khuyên người khác đừng tham gia BHNT

Có một nghịch lý đó là: những người không hiểu gì về BHNT thì hay tỏ ra như mình rất hiểu bằng cách khuyên người khác đừng tham gia BHNT.
Giả sử người được khuyên nghe theo và không tham gia BHNT, sau đó không may tai nạn bệnh tật, lúc này người khuyên kia sẽ cho họ được bao nhiêu để bù đắp?! Có giúp họ tiền chạy chữa hay k? Và nếu không may họ qua đời thì có giúp người thân của họ bớt gánh nặng tài chính hay k?
Nếu không làm được như vậy, thì hãy để BHNT làm!
Ok!?
#ngẫm
See Translation

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *