Câu chuyện đầu tháng 7

Câu chuyện đầu tháng 7
!
Giọt nước mắt của người Phụ nữ
Điều lạ lùng là sắc dân Lạc Việt có những người Phụ nữ can đảm và vượt qua nỗi sợ hãi hơn cánh Đần ông
Sử viết năm 40 SCN Hai Bà Trưng vượt qua nỗi sợ. Đuổi Tô Định viên quan người Quảng Đông _sắc dân Hán và dành độc lập được 3 năm
Năm 206 SCN một lần nữa Bà Triệu người Thanh Hoá nỗi lên chống quân Ngô, dòng Tôn Quyền, đời Tam Quốc, dân Lạc Việt bị nhà Ngô trả thù tàn sát đến 7 lần trong vòng 60 năm, sau nhà Ngô bị nhà Tấn hậu duệ của Tư mã ý diệt. Nước Việt bị suy mãi. Đến năm 938 mới có người Đàn Ông, lần này là Đàn ông, dành độc lập cho dân tộc.
Thế nên Tự Đức nói
Có những điều mà người Pnu Lạc Việt làm được mà người Đần ông Việt mãi 1000 năm sau mới làm được
Đơn giản vì người Phụ nữ Việt nhìn vào chén cơm con trẻ mỗi ngày
Họ đã khóc một mình!
See Translation

You may also like...

2 Responses

 1. Đoàn Thôn says:

  Có khả năng ở giai đoạn lịch sử này (trước thế kỷ X), xã hội Việt vẫn còn trong giai đoạn Nữ quyền nên nam giới chưa có tiếng nói quan trọng chăn?

  • Laiquangnam Lai says:

   Không đâu.
   Khi xâm lăng nước ta Mã Viện báo về với vua Hán rằng người đất Lĩnh Nam có 10 phong tục khác ta.
   1 trong các phong tục đó là
   Dân Lĩnh Nam nằm trên dòng hải lưu cho nên họ tiếp cận với nền văn minh Phật giáo do vua A Dục cử đi. Pg thời Ngài Gautama đã bình đăng giới.
   Do vì người nam lẫn nữ được cha mẹ dạy dỗ như nhau kể cả dụng binh văn hóa chữ viết thế nên khi Tô Định lưu manh mời chồng con họ đến để phủ dụ đồng hóa làm tay sai. Lạc tướng lắc đầu. Tất nhiên tất cả họ đều bị bắt giam
   Thấy chồng đều không trở về họ khởi binh
   và hành xứ như một lạc tướng.

   Rãnh tôi sẽ viết rõ hơn những gì mà Hai Bà đạt được.
   Tính cách này được duy trì đến mãi 200 năm sau khi mà khi phách người Lạc Việt còn duy trì ở đàn người chạy trốn hán hóa vào định cư tận Thanh nghệ tỉnh. ..
   Bà Triệu cùng anh là Triệu quốc Đạt khởi binh chống nhà Ngô. Ngô bạo tàn và tàn sát người Việt trong vòng 60 năm mà 7 lần tàn sát.
   Sau đó để báo toàn giòng Lạc Việt câu khuyên các gia đình không lấy Tàu bằng câu khẩu ngữ
   THẰNG Ngô Con Đĩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *