7 BƯỚC CỰC KỲ TUYỆT VỜI GIÚP CHÚNG TA

7 BƯỚC CỰC KỲ TUYỆT VỜI GIÚP CHÚNG TA
ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU
Có một phương pháp gồm bảy bước để đề ra một mục tiêu và thực hiện nó mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ tình huống nào để hoàn thành bất kỳ điều gì bạn muốn. Bảy bước này làm nên một công thức rất hữu hiệu và đã được thể nghiệm, mà bạn có thể dùng để thay đổi cuộc đời ngay lập tức.
Bước 1 : Quyết định chính xác điều bạn muốn.
Bước 2 : Viết ra giấy những mục tiêu của bạn.
Bước 3 : Sẵn sàng trả giá.
Bước 4 : Vạch ra một kế hoạch chi tiết.
Bước 5 : Thực hiện kế hoạch.
Bước 6 : Làm một việc gì đó mỗi ngày.
Bước 7 : Không bao giờ từ bỏ.
See Translation

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *