✨ thanh lý đồ ✨

✨ thanh lý đồ ✨
Chuyện là như thế này hôm nay dọn tủ mình nhận ra là có nhiều đồ chưa mặc đến và đồ ít mặc mình lập pic này muốn thanh lý với các mẹ mẹ nào muốn thanh lý cùng thì cứ post vào nhé pass đồ trên tinh thần cho tặng thôi nên các mẹ cứ chấm mút vào tối hoặc mai em sẽ đăng nhéeee cảm ơn các mẹ !
See Translation

You may also like...

3 Responses

  1. Hương Tâm says:

    .

  2. Hương Tâm says:

    E để dành giảm béo xong e mặc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *